audi-on-test

Wie zijn wij?

Emissions Analytics test jaarlijks met behulp van geavanceerde gasanalysetoestellen honderden nieuwe auto’s, meer dan 90 % van alle verkochte modellen, onder reële rijomstandigheden op de weg. Benzineauto’s, dieselauto’s, hybrideauto’s en plug-in-hybrides worden getest op verontreinigende stoffen, en vooral NOx.  Emissions Analytics beschikt over testlocaties in verschillende landen in Europa en in de Verenigde Staten en is daarom het best gepositioneerd om de reële emissies van auto’s, inclusief de allernieuwste modellen, te testen.

Tot dusver hebben we meer dan 1000 voertuigen getest in Europa en de Verenigde Staten. Elk jaar worden meer dan 400 nieuwe auto’s getest.  Elke test wordt uitgevoerd volgens een gestandaardiseerde methode. U kunt er daarom op vertrouwen dat de resultaten objectief en vergelijkbaar zijn.  De tests worden niet gefinancierd door fabrikanten of belanghebbende partijen, zodat we zowel goede als slechte resultaten kunnen publiceren.

Meer informatie over Emissions Analytics kunt u vinden op onze website. Media onderzoeken email media@emissionsanalytics.com

Adviesraad van EQUA-index

De adviesraad van EQUA-index (The EQUA Air Quality Index Advisory Board) is een verzameling van een groep deskundigen die de test- en beoordelingsmethoden evalueren, de regelgevende context controleren en instaan voor de promotie en de verdere uitbreiding van de index.

Deze groep academici en personen uit de industriesector bestaat uit:

Professor Helen ApSimon –  Air Pollution Studies, Imperial College London, UK

Helen’s onderzoek naar luchtvervuiling startte met uit modelstudies van nucleaire ongelukken en breidde zich vervolgens uit naar internationale problemen zoals zure regen en luchtvervuiling in Oost-Europa.
Ze heeft grote belangstelling voor stedelijke luchtvervuiling, in het bijzonder in Londen, waar ze medeoprichter werd van het netwerk APRIL (Air Pollution Research In London) en voorzitster is van de subgroep voor emissies, modellering en metingen.
Ze was lid van een groot aantal deskundigengroepen en commissies, waaronder de Airborne Particles Expert Group, de National Expert Group on Transboundary Air Pollution en de Air Quality Expert Group van DEFRA.

Dr. Adam Boies – Department of Engineering, Universiteit van Cambridge, VK

Adam is hoofdonderzoeker transportenergie en emissies in het Energy Efficient Cities initiatief (EECi) en het Centre for Sustainable Freight, die zich richten op de ontwikkeling van analyse-instrumenten om haalbare reducties in energieverbruik en emissies aan te tonen.
Zijn transportonderzoek richt zich op de ontwikkeling van bottom-up technische modellen van het Britse voertuigenpark en vloeibare transportbrandstof om energieverbruik en emissies over de levenscyclus te bepalen.
Hij is hoofdonderzoeker van de door de Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) gefinancierde Airport Environmental Investment toolkit die toepassingen heeft ontwikkeld voor de evaluatie van emissies (lokale luchtvervuilende stoffen en broeikasgassen) voor Britse luchthavens.

John German – Senior Fellow, The International Council on Clean Transportation, USA 

John wordt gezien als een hoofdrolspeler in het recente emissieschandaal, nadat zijn onderzoek discrepanties aantoonde in de emissies van dieselvoertuigen toen hij officiële cijfers vergeleek met de werkelijke resultaten in de praktijk. Sinds hij in 1976 in dienst kwam bij Chrysler is John betrokken geweest bij geavanceerde technologie en efficiëntie. Hij hield er zich acht jaar bezig met aandrijftechniek en brandstofverbruik. Vervolgens deed hij 13 jaar lang onderzoek en was hij verantwoordelijk voor de redactie van instructies voor het laboratorium van de Office of Mobile Sources van de EPA in Ann Arbor, Michigan, VS. Daarna was hij 11 jaar lang Manager of Environmental and Energy Analyses bij American Honda Motor Company.
John is de auteur van diverse technische publicaties en een boek over benzine-elektrische hybridevoertuigen gepubliceerd door SAE.

Professor Martin Williams – Air Quality Scientist, King’s College London, UK

Martin concentreert zich op de toepassing van atmosferische wetenschappen op luchtkwaliteit, de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid, en op het verband tussen luchtkwaliteit en klimaatverandering. Hij heeft tevens veel belangstelling voor het effect van het luchtkwaliteitsbeleid op de stedelijke en regionale luchtkwaliteit, op basis van metingen. Dit omvat onder andere recente studies over NOx-trends.
Martin was voorheen hoofd van het luchtkwaliteitsprogramma van Defra, met verantwoordelijkheid voor het luchtkwaliteitsbeleid en het onderzoek daarvoor. Hij is tevens voorzitter van het uitvoerend orgaan van het UNECE-verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, en voorzitter van de Modelling Review Steering Group voor Defra.

Dr Marc Stettler – Centre for Transport Studies, Imperial College London, UK

Vóór zijn huidige functie bij hetCentre for Transport Studies, was Marc onderzoeksmedewerker van het Centre for Sustainable Road Freight en het Energy Efficient Cities initiative van de Universiteit van Cambridge. Zijn onderzoek richt zich op het kwantificeren en verminderen van de milieugevolgen van transportmiddelen, met behulp van diverse instrumenten voor emissiemeting en modellering.
Recente onderzoeksprojecten waren onder andere het kwantificeren van broeikasgassen en verontreinigende stoffen uit gewone vrachtwagens, met gebruik van reële emissiegegevens om emissiemodellen te verbeteren en het kwantificeren van de gevolgen voor de luchtkwaliteit in de omgeving van luchthavens en in stedelijke gebieden.

Menu