FAQs

A. De officiële Europese testen zijn verouderd. De bekomen resultaten zijn niet realistisch wanneer ze worden vergeleken met het reële gebruik van auto’s. Bovendien werd recentelijk onthuld dat het mogelijk is om de testen uit te voeren zodat de auto er beter uit komt dan werkelijk het geval is. De officiële testen geven alleen aan of een auto de test heeft doorstaan of niet. De EQUA Index geeft resultaten op een schaal voor luchtkwaliteit, koolmonoxide en koolstofdioxide. Hiermee kan worden opgevolgd zien hoe een auto is geëvolueerd. Daarbij meet de EQUA Mpg Index het brandstofverbruik wanneer de auto op de weg rijdt, in plaats van in een laboratorium.

A. De huidige goedkeuringstest, die verplicht is voor een auto op de markt mag worden gebracht, wordt in een laboratorium uitgevoerd met de New European Driving Cycle (NEDC). Dit is een cyclus van minder dan 20 minuten aan een lage gemiddelde snelheid, met weinig versnellingen en zonder hellingen. De prestatie van het voertuig wordt dus gemeten met een relatieve lage motorbelasting.

Een reële rijsituatie zorgt meestal voor een hogere motorbelasting., Meestal wordt dit echter niet getest. Bovendien bevat het officiële testprotocol een aantal toleranties en grijze gebieden, die kunnen worden gebruikt en geoptimaliseerd om een goed resultaat te bekomen in de lage emissietest.

A. Vanaf september 2017 zal het WLTP de NEDC vervangen als goedkeuringstest voor auto’s in Europa waarbij de huidige CO2-emissie en het huidige brandstofverbruik zal worden gemigreerd naar deze nieuwe basis. De NEDC onderschat de werkelijke CO2-emissie met gemiddeld ongeveer 30 %, waardoor er misleidende cijfers ontstaan voor wat betreft het brandstofverbruik.
De WLTP-rijcyclus bevat hogere snelheden en versnellingen dan de NEDC en is bijgevolg een betere weergave van de reële rijsituatie. De test blijft echter geheel uitgevoerd in het laboratorium. Bovendien wordt de auto niet blootgesteld aan normale verkeersstromen en weghellingen. En omdat het een vastgestelde cyclus betreft, kunnen de fabrikanten hun auto’s voor deze test optimaliseren. Het WLTP betekent echter sowieso een verbetering. Nochtans overbrugt de test het huidige hiaat tussen de officiële gegevens en de werkelijkheid slechts gedeeltelijk.

De nieuwe WLTP-regulaties worden gescheiden van de nieuwe regulaties voor stikstofoxiden (NOx), Emissies onder reële rijomstandigheden (RDE, Real Driving Emissions) die tevens in september 2017 worden geïntroduceerd. Emissions Analytics test ook de NOx van de auto met de EQUA Air Quality Index (EQUA Aq).

A. Emissions Analytics test tussen 200 en 400 auto’s per jaar in Europa. De testen vinden plaats in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland. We zijn ook actief in de Verenigde Staten, waar we ongeveer evenveel voertuigen testen.

A. Nieuwe voertuigen worden aan de EQUA Index toegevoegd als zij beschikbaar zijn voor de testen en zodra de resultaten zijn berekend. Alle media kunnen dan de beoordeling vervolgens opnemen bij de bespreking van een nieuwe auto..

A. Autofabrikanten hebben begrip voor de behoefte aan een transparante en realistische emissietest. De EQUA Index helpt bij de vergelijking tussen de verschillende fabrikanten. Recente media hebben ook de reputatie van dieselvoertuigen beschadigd, en worden nu als ‘vervuilend’ beschouwd. De EQUA Index toont aan dat veel dieselauto’s in staat zijn goede emissieresultaten te leveren in een reële rijsituatie. Het programma helpt bijgevolg bij het herstel van het vertrouwen van de autokopers.

A. Meer dan de helft van de autofabrikanten in het VK heeft zich al aangemeld voor de database van Emissions Analytics, waarmee emissiegegevens van 750 voertuigen op de Europese markt worden verstrekt.

A. Het doel van het programma is de beoordeling van de auto te publiceren in minder dan 48 uur nadat de informatie over de emissie is verzameld De EQUA Index probeert jaarlijks de gegevens van 200 tot 400 voertuigen te publiceren. Consumenten kunnen zich aanmelden voor een maandelijkse e-nieuwsbrief, die een overzicht geeft van de laatste resultaten.

A. Het programma heeft de intentie om alle nieuwe voertuigen zo snel mogelijk te testen. Maar het kan ook op aanvraag. Aanvragen kunnen worden verstuurd aan EQUAAq@emissionsanalytics.com. De kopers van een auto zouden de franchisedealers moeten vragen naar de emissiegegevens van een auto.

A. De database bevat momenteel informatie over het grootste deel van de automarkt per verkoopvolume. Het doel van het programma is zo snel mogelijk gegevens beschikbaar te stellen voor alle voertuigen die op de markt worden aangeboden.

A. Consumers are becoming more interested in NOx in the same way that they became interested in CO2, as the subject was linked to environmental concerns and vehicle taxation. There is a growing body of research that points to the damaging effects of NOx on public health. This includes leading bodies, including the World Health Organisation and the Royal Society of Physicians. In addition, from 2020 London and potentially other UK cities, are looking to penalise non-Euro-6 vehicles, by charging them to enter Clean Air Zones. As a result of these access restrictions, targeting vehicle NOx emissions will start to have practical and financial effects for the consumer.

A. De relatie tussen NOx en CO2 is niet direct, maar enige NOx-reductie kan de CO2-uitstoot verhogen en dus het brandstofverbruik reduceren. Dit hangt af van het systeemtype en de constructie van het voertuig.

A. Emissions Analytics heeft momenteel voldoende auto’s van verschillende fabricages, modellen, brandstoftypes, motorinhoud en modeljaren getest om het typische effect van brandstofverbruik van ieder individueel element te begrijpen.

Daarom is het mogelijk een goede voorspelling te maken van het brandstofverbruik van een model dat nog niet is getest.

Door deze voorspellingen is een groot deel van de markt gedekt door de EQUA Index, waardoor dit een krachtiger instrument is om auto’s te vergelijken.  In de gepubliceerde resultaten worden de werkelijke testen (met hogere graad van nauwkeurigheid) duidelijk aangegeven en gescheiden van voorspellingen.

A. PEMS-apparatuur wordt gebruikt voor het reguliere testen van stikstofoxiden voor zware voertuigen in Europa, en het is de bedoeling om een vergelijkbaar instrument te gebruiken voor passagiersvoertuigen in 2017. De apparatuur wordt uitgebreider gebruikt door de US Environmental Protection Agency voor controletesten tijdens gebruik.

Emissions Analytics gebruikt PEMS-apparatuur om het brandstofverbruik en de CO2 te meten sinds 2011.  Voertuigfabrikanten beginnen nu de voordelen te waarderen van de metingen tijdens gebruik. PSA Peugeot Citroen publiceerde bijvoorbeeld recent het reële brandstofverbruik van een aantal van hun voertuigen om hun klanten beter te informeren over de verwachte prestaties.

De apparatuur die Emissions Analytics gebruikt voldoet aan de normen van UN-ECE R-49 en de Commissieverordening (EU) nr. 582/2011 in de Europese Unie, en 40CFR deel 1065 in de Verenigde Staten. Meer informatie over de gebruikte apparatuur kunt u vinden op http://www.sensors-inc.com/. De herhalingsfactor van de fabrikant voor de CO2 – en dus het brandstofverbruik – is normaliter +/-3 %.  Emissions Analytics ijkt de apparatuur aan bekende gasconcentraties voor iedere test, in overeenkomst met de aanbeveling van de fabrikant van de apparatuur.

A. De tests op de auto’s zijn uitgevoerd in een windtunnel voor en na de installatie van de PEMS-apparatuur om het effect op de aerodynamische weerstand te beoordelen. Met een zorgvuldige installatie van de apparatuur was er statistisch geen significant effect op de weerstandscoëfficiënt.

A. De voertuigen worden normaal gesproken binnen een aantal maanden na hun registratie getest en hebben tussen 1500 en 7500 km gereden. Deze tijd wordt gebruikt om er zeker van de zijn dat het voertuig is “ingereden”, maar nog niet blootgesteld aan variabelen die worden geassocieerd met functies op de lange termijn, zoals service en onderhoud in het algemeen.

A. Momenteel richt de EQUA Index zich op nieuwe auto’s waar de service en onderhoud geen invloed heeft op de prestatie. Wij hebben meer dan vijf jaar testen uitgevoerd en er is een catalogus beschikbaar voor de beoordelingen van auto’s die nu exclusief op de tweedehandsmarkten beschikbaar zijn, maar die zijn getest toen ze nieuw waren.

A. De test duurt meer dan drie en een half uur en wordt herhaald in stedelijke omgeving, landelijke omgeving en op snelwegen. De gemiddelde snelheden van deze secties zijn ongeveer en respectievelijk 28 km/u, 56,5 km/u en 96,5 km/u. Extra secties van de testroute testen de auto ook in sportievere modus met hogere belasting, en “eco”-modus met lagere belasting om de reikwijdte van de prestaties van het voertuig te begrijpen.

A. Er worden zoveel mogelijk factoren constant gehouden tijdens de testen, zoals de route, bestuurders en hun rijstijl. De voertuigen zijn volledig opgewarmd aan het begin van de test. De omgevingsfactoren moeten binnen de parameters vallen zodat de test niet wordt uitgevoerd bij extreem hoge of lage temperaturen, regen, sneeuw, ijs en harde wind.

A. Emissions Analytics heeft een instrument ontwikkeld om de variatie in verkeersstroom te “normaliseren” tot een standaard niveau. Het gebruikt informatie die is verzameld van second-by-second testgegevens en gevalideerd tijdens een groot aantal testen. Dit functioneert goed vanwege de relatief voorspelbare relatie tussen de motorbelasting en de verbruikte brandstof. In het geval een verkeersoponthoud te ver buiten onze normen ligt, wordt de test ongeldig verklaard.

A. Het toegevoegde gewicht aan ieder voertuig wordt gelijk gehouden, ongeveer gelijk aan een halfvolle lading voor een gemiddelde auto. Er wordt rekening gehouden het gewicht van de bestuurder, passagier, bagage en brandstof in de tank, extra ballast brengt dit het totale gewicht op benchmark-niveau.

A. De rijstijl tijdens de test wordt constant gehouden door het gebruik van een klein team bestuurders dat is getraind om op dezelfde manier te rijden. Dit wordt voor iedere individuele test geverifieerd en jaarlijks wordt er een meer gedetailleerde controle van rijstijlen uitgevoerd. Tijdens iedere test worden er verschillende versnellingen gebruikt op verschillende punten om de prestaties van de auto te beoordelen, maar dit principe wordt consistent gebruikt in alle testen.

A. Omdat een groot aantal nieuwe voertuigen worden geleverd met airconditioning, worden de EQUA brandstofwaarden gemeten inclusief het reële effect van airconditioning op het brandstofverbruik bij de helft van de maximale belasting.

A. De gebruikte brandstof is standaard benzine of diesel, overeenkomstig de respectievelijke verordeningen EN228 en EN590. De enige afwijking die hierop kan plaatsvinden is als de fabrikant van het voertuig het gebruik van een premium klasse vereist. Als de premium klasse alleen wordt “aanbevolen”, dan wordt de standaard klasse gebruikt. De brandstof wordt getankt bij één enkel tankstation, dat altijd hetzelfde is. Dit zorgt voor een beste balans van het gebruik van dezelfde brandstof die klanten in de realiteit kopen en voor consistentie in tijd. Met deze punten onder controle zijn de overgebleven variabelen niet van invloed op het brandstofverbruik.

A. De druk die voor ieder voertuig wordt gebruikt, is de bandendruk die door de fabrikant wordt aanbevolen. Dit wordt voor iedere test gecontroleerd.

A. Ons doel is om ieder model te testen in het geval modeljaar, motorinhoud, brandstoftype, vermogen, aantal aandrijfwielen, transmissie of Europese regelgevingsfase varieert. We beschouwen voertuigen vergelijkbaar als het verschil alleen zit in de carrosseriebouw, het aantal deuren of het uitrustingsniveau.

Dit is beperkender dan de “families” van de voertuigen die worden gedefinieerd onder het type goedkeuringsproces.

A. Ja, er is een valideringsprogramma dat speciaal voor Emissions Analytics werd ontwikkeld. Het bevestigt dat de algehele cyclus, en alle onderdelen ervan, voldoet aan een aantal valideringstesten, waaronder de gemiddelde snelheid, de versnelling, de aanwezigheid van dieselroetfilters (DPF)-regeneratie, de temperatuur van de motorkoelvloeistof, de omgevingsvoorwaarden, enz. Dit garandeert de grootst mogelijke consistentie tussen verschillende testen op verschillende voertuigen op verschillende dagen.

A. Herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid worden op verschillende niveaus beoordeeld. Als eerste, binnen iedere test dienen herhaalde identieke subsegmenten onderling overeen te komen binnen bepaalde parameters.  Als tweede worden een aantal willekeurige voertuigen opnieuw getest onder dezelfde omstandigheden om de consistentie te garanderen. Als derde worden de resultaten vergeleken met de database van Emissions Analytics om er zeker te zijn van een bredere consistentie met vergelijkbare modellen en technologische types. Als vierde worden er een aantal willekeurige modellen geselecteerd zodat verschillende gevallen van dezelfde modellen worden getest voor consistentie binnen de modellen.
Brandstofverbruik, CO2

Traject <3 %, weg <5 %
Stikstofdioxide
Traject <10 %, weg <25 %

A. Emissions Analytics is bezig met het testen van lichte commerciële voertuigen met het doel deze op te nemen in de EQUA Index. Emissions Analytics werkt al samen met wagenparkbeheerders om hen te informeren over de selectie en constructie van de voertuigen, om zo de NOx-emissies van het wagenpark te reduceren. Daarbij werken wij samen met een aantal lokale autoriteiten en begeleiden we hen bij de aanpassing van de emissiereductietechnologie in oudere voertuigen.

A. De naam EQUA combineert verschillende ideeën: de ‘e’ staat voor emissions (emissies) en environment (milieu), en de ‘qua’ suggereert informatie van hoge kwaliteit (quality).

Uitlaatemissies van primaire stikstofdioxide (NO2)

Een van de luchtvervuilers van uitlaten die in de Europese Unie wordt gereguleerd is NOx (stikstofoxide). NOx is een gecombineerde term voor stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2). Er bestaat geen individuele uitlaatlimiet voor NO of NO2, alleen voor de combinatie hiervan.

Klik hier voor meer informatie over Primaire NO2

Menu